top of page

Behandeling

De meeste klachten zullen bij Headway behandeld worden middels cognitieve gedragstherapie (ook wel CGT) of EMDR (Eye Movement Desensitisation & reprocessing). CGT is volgens de GGZ richtlijnen de aangewezen behandelvorm voor o.a. angststoornissen, lichte tot matige depressies en stressklachten. EMDR is de aangewezen behandeling voor traumagerelateerde klachten. Angststoornissen of somberheidsklachten met een duidelijk aanwijsbaar beginpunt door bijvoorbeeld een nare/traumatische gebeurtenis zijn ook goed middels EMDR te behandelen. Headway is zeer ervaren in deze behandelvormen en past deze vaak toe. 

Ook de zogenoemde 'derdegeneratie' cognitieve gedragstherapieën zoals 'acceptance & commitment theory' (ACT) en 'mindfulness based cognitieve therapie' (MBCT) worden veel toegepast. Daarnaast wordt er gewerkt vanuit een oplossingsgericht kader (doe meer van wat werkt en minder van wat niet werkt). 

De behandeling wordt in samenwerking met u vormgegeven en op u als persoon toegespitst. Er wordt niet standaard gewerkt met protocollen. Hier worden wel elementen uit toegepast als deze passend lijken voor de klachten waarvoor u komt.

EMDR

Eye Movement Desensitisation & Reprocessing (EMDR) is een behandelmethodiek die eind jaren '80 is ontstaan in Amerika en die wordt ingezet voor de behandeling van klachten die door traumatische ervaringen en schokkende gebeurtenissen worden veroorzaakt. Vanaf de jaren '80 tot nu is er veel onderzoek gedaan naar EMDR en is de effectiviteit ervan in het behandelen van PTSS- en traumagerelateerde klachten aangetoond. In onderstaand filmpje wordt op een heldere manier de toepassing van EMDR uitgelegd. 

EMDR wordt inmiddels naast voor traumagerelateerde klachten ook veel toegepast voor andere klachten. Het werkt namelijk zeer effectiviteit in de behandeling van angstklachten. Angstklachten kunnen immers ook ontstaan na een nare ervaring. Zelfs somberheid, schuldgevoelens of een lage zelfwaardering kunnen komen door (een opstapeling van) nare ervaringen. Door deze nare ervaringen te identificeren en vervolgens met EMDR te behandelen zullen de klachten afnemen of zelfs helemaal verdwijnen.   

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een bewezen effectieve vorm van psychotherapie. Wanneer we de officiële GGZ richtlijnen raadplegen dan is CGT in veel gevallen de aangewezen behandelmethode. CGT integreert de oude stromingen van cognitieve therapie en gedragstherapie. Cognitieve therapie richt zich met name op het onderzoeken en veranderen van gedachten waardoor de door de gedachten ontlokte emoties en gedragingen mee veranderen. Andersom gaat gedragstherapie juist in op het onderzoeken en veranderen van de gedragingen die klachten veroorzaken of instandhouden. Door het gedrag te veranderen, veranderen emoties en gedachten mee. Door het veranderen van gedachten en gedrag is er ruimte om negatieve emoties, zoals angst, somberheid en onzekerheid, te verminderen. Het onderstaande filmpje legt dit op een heldere manier verder uit. 

In de loop van de jaren zijn er steeds nieuwe vormen van CGT ontstaan. De meest voorkomende zijn acceptance en commitment therapie (ACT) en mindfulness based cognitieve therapie (MBCT). Beide therapievormen besteden veel aandacht aan acceptatie van wat er is, van dat wat je niet kunt veranderen. Door dit te accepteren komt de energie die normaal gesproken verloren gaat aan het vechten tegen negatieve obstakels/gevoelens weer vrij. Daardoor ontstaat er ruimte om deze energie anders te besteden, zoals in dingen die men echt belangrijk vindt. Er ontstaat een meer berust gevoel en een aanzienlijk mildere kijk naar zichzelf.  

bottom of page