top of page

Wet- en regelgeving

Wachttijd

Er geldt op dit moment een tijdelijke aanmeldstop. Laatst geactualiseerd op 5 april 2024

Kwaliteit 

Vanaf 1 januari 2017 is iedere vrijgevestigde GGZ-aanbieder wettelijk verplicht om over een kwaliteitsstatuut te beschikken. In dit kwaliteitsstatuut wordt beschreven op welke manier deze praktijk of organisatie ervoor zorgt dat er aan de wettelijke verplichtingen wordt voldaan. Dit kwaliteitsstatuut is toegankelijk voor iedereen. Ook Headway beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. U kunt dit kwaliteitsstatuut op elk moment opvragen bij uw behandelaar. 

Privacy en AVG

Psychologen zijn wettelijk verplicht om een dossier over hun cliënten aan te leggen en bij te houden. In dit dossier worden gegevens genoteerd die nodig zijn om goede zorg te kunnen verlenen. Onder andere uw persoonsgegevens, de diagnose, het behandelverloop en alle vormen van communicatie worden in dit dossier opgeslagen. Dit betreft in vrijwel alle gevallen zeer gevoelige informatie waarmee vertrouwelijk wordt omgegaan. Alle psychologen hebben zich te houden aan het beroepsgeheim. Er zal vanuit Headway dan ook geen enkele informatie worden gedeeld met anderen zonder uw (schriftelijke) toestemming. 

Vanwege de ingang van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 is door Headway een privacystatement opgesteld. In dit privacystatement kunt u meer lezen over welke gegevens worden verwerkt en met welk doel deze worden verwerkt. Tevens staat hierin omschreven welke rechten u hebt over bijvoorbeeld inzage of vernietiging van uw dossier. Het privacystatement kunt u hier inzien. 

Klachtenregeling

Indien u een klacht over uw behandeling of behandelaar heeft dan is het raadzaam dit altijd eerst met uw behandelaar te bespreken. Mogelijk gaat het om een misverstand dat in een gesprek opgelost kan worden. Doorgaans verheldert een gesprek over onvrede voldoende en kan er van daaruit worden nagedacht over een volgende stap zoals bijvoorbeeld het wel of niet doorzetten van de behandeling. Wanneer dit niet tot het gewenste resultaat leidt, kunt u via de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP) in contact worden gebracht met een klachtenfunctionaris. Mocht hier geen oplossing uitkomen dan kunt u uw klacht tevens voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Contactgegevens van de klachtenfunctionaris en geschillencommissie kunt u vinden door op de link naar de LVVP te klikken.

bottom of page