top of page

Klachten

Bij Headway kunt u terecht voor behandeling voor verschillende soorten klachten. Volgens de zorgverzekeringswet moet er wel sprake zijn van een zogenoemde psychische 'stoornis', zoals geclassificeerd in de DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders, vijfde editie) om in aanmerking te komen voor vergoede zorg. Bij Headway behandelen we een heel scala aan klachten. Als u zich afvraagt of uw klachten in aanmerking komen voor een behandeling die wordt vergoed door uw zorgverzekeraar, aarzel dan niet om contact op te nemen. 

STEMMING

somberheid, niet meer kunnen genieten, nergens toe kunnen zetten, moedeloosheid, vermoeidheid, concentratieproblemen

TRAUMA

onvrijwillige herinneringen aan nare gebeurtenissen, overmatig alert, prikkelbaar, schrikachtig, somber

n.a.v. één of enkele afgebakende gebeurtenissen

ANGST

paniekaanvallen, sociale angst, overmatig piekeren, (milde) dwang, angst voor bepaalde plekken, ziekteangst, faalangst

OVERIG

overbelasting, negatief zelfbeeld, faalangst, gejaagdheid, negatief over jezelf denken

Wat behandelen we niet

Omdat Headway alleen behandeling in de Generalistische Basis GGZ aanbiedt, zijn er enkele voorwaarden aan de problematiek die zij kunnen aannemen. De voornaamste voorwaarde is dat men nog redelijk zelfstandig kan functioneren ondanks de belemmeringen in het dagelijks leven die de klachten veroorzaken. In het geval van ernstige depressies, suïcidaliteit, psychotische klachten, persoonlijkheidsproblematiek, ernstige eetproblemen of dissociatieve klachten zal direct worden doorverwezen naar een praktijk of instelling voor Gespecialiseerde GGZ (SGGZ). Als u twijfelt of uw klachten in een van deze gebieden valt dan kunt u altijd contact opnemen voor overleg. Uw behandelaar kan helpen inschatten of uw klachten bij Headway behandeld kunnen worden. 

bottom of page