top of page

Kosten en vergoeding

Vergoede zorg

In de meeste gevallen wordt een behandeling bij Headway geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar. Er wordt in dat geval wel aanspraak gedaan op uw openstaand eigen risico (minimaal €385,- in 2023). Vergoede zorg is mogelijk wanneer er sprake is van een DSM-5 diagnose die door de zorgverzekeraar vergoed wordt en u een verwijsbrief van de huisarts heeft. Uw huisarts kan u rechtstreeks verwijzen via Zorgdomein.

De kosten van een behandeling worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De tarieven voor 2023 zijn hier te raadplegen. 

U heeft uw zorgverzekering afgesloten bij A.S.R. of Ditzo: 

Headway heeft in 2023 een contract met deze zorgverzekeraars afgesloten en declareert de kosten van de behandeling rechtstreeks bij uw verzekeraar. 

Voor 2024 heeft Headway een contract met deze zorgverzekeraars:

- ASR (a.s.r. en ik kies zelf van a.s.r.)

- DSW (DSW, StadHolland, InTwente)

- Salland

U heeft uw zorgverzekering afgesloten bij een andere zorgverzekeraar dan hierboven: 

De kosten van de behandeling betaalt u rechtstreeks aan Headway. Aan het einde van de behandeling ontvangt u een declaratiefactuur die u bij uw zorgverzekeraar kunt indienen. Vervolgens krijgt u de kosten (geheel of gedeeltelijk, afhankelijk van uw zorgpolis en openstaand eigen risico) vergoed.  

Vergoeding

In 2023 heeft Headway een contract afgesloten met De Amersfoortse en Ditzo. Uw behandeling wordt dus volledig vergoed indien u bij deze zorgverzekeraars een zorgverzekering heeft. Heeft u een zorgverzekering bij een andere zorgverzekeraar? In dat geval is de hoogte van de vergoeding die u krijgt van uw zorgverzekeraar afhankelijk van uw zorgpolis. Wanneer u een restitutiepolis heeft afgesloten dan krijgt u meestal 100% vergoed van het marktconforme tarief. Als u een naturapolis heeft dan wordt doorgaans 70-80% van het marktconforme tarief vergoed. Bij een budgetpolis is dit percentage lager. 

U kunt bij uw zorgverzekeraar nagaan welk percentage u vergoed zal krijgen met uw polis. In alle gevallen wordt u echter geadviseerd ook zelf uw polisvoorwaarden te raadplegen. 

Onvergoede zorg

Niet alle zorg wordt meer vergoed vanuit de basisverzekering van de zorgverzekeraar. Klachten zoals negatief zelfbeeld, slaapproblemen, stressklachten of specifieke fobieën zijn uitgesloten van vergoeding. Ook kan het zijn dat u geen verwijsbrief met een diagnose van de huisarts heeft of dat u liever geen DSM-5 classificatie achter uw naam wilt hebben. In dat geval dient u de behandeling zelf te betalen. 

Headway rekent de volgende tarieven voor onvergoede zorg: 

  • Een intakegesprek van 60 minuten €170,-

  • Een behandelsessie van 45 minuten €118,-

  • Een telefonisch / e-mail consult per 15 minuten €36,67

Wanneer er sprake is van 'onvergoede zorg' ontvangt u per sessie een factuur welke u aan Headway dient te voldoen binnen de gestelde termijn. In de meeste gevallen kunt u deze factuur niet declareren bij uw zorgverzekeraar. Soms kunt u wel een beroep doen op een vergoeding vanuit uw  aanvullend pakket. Uw eigen verzekering kan u hier meer informatie over geven.     

Afspraak annuleren

Een afspraak afzeggen of verplaatsen dient u minimaal 48 uur voor de betreffende afspraak te doen zodat de behandelaar deze tijd nog kan invullen. Afzeggen of verplaatsen kan telefonisch of per e-mail. Bij annuleringen of wijzigingen die niet tijdig zijn doorgegeven of wanneer u niet bent verschenen zonder berichtgeving, wordt een vast tarief van €64,- in rekening gebracht (ongeacht de reden dus ook bij overmacht door ziekte, verkeers- en weersomstandigheden). Dit doen wij omdat dit tijd is die voor u werd gereserveerd en zo kort van te voren niet opnieuw ingevuld kan worden. Wij hopen op uw begrip hiervoor. 

Algemene voorwaarden

 

Headway hanteert algemene voorwaarden die van toepassing zijn op alle afspraken en onderzoeks- en behandelovereenkomsten. Een downloadbaar exemplaar van de algemene voorwaarden vindt u hier.

bottom of page